World Class Bodybuilding   Forum

BulkSupplements Egg Whites International A1Supplements.com i-Supplements Strength.com VitaSprings Myprotein Beyondsupplements
Go Back   World Class Bodybuilding Forum > WorldClass RSS Feeds > General News
 
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 05-21-2018, 11:16 AM
janlewa893
Guest
 
Posts: n/a
S峄.a tivi nhanh ch贸ng bh 10 n膬m

Tivi nh. b岷 膽ang b峄 h瓢 ? Tivi nh. b岷 膽ang g岷穚 tr峄 tr岷穋 c岷 kh岷痗 ph峄 ch贸ng v谩nh, b岷 h.nh ch.nh h茫ng v峄沬 ph. ki峄噈 瓢峄沜 nh岷, an to.n v. ti峄噉 l峄 nh岷? H茫y 膽岷縩 v峄沬 d峄媍h v峄 s峄.a tivi t岷 nh. c峄 膼i峄噉 M谩y Thi锚n H貌a ch煤ng t么i.
tr峄峮g t芒m sang s峄.a B岷 H.nh 膼i峄噉 M谩y Thi锚n Ho. 膽瓢峄 th.nh l岷.p t峄 n膬m 2001 v峄沬 tr峄 s峄 t岷 膽瓢峄漬g CMT8 TPHCM v. chi nh谩nh b岷 h.nh tr岷 d.i kh岷痯 tphcm v. c谩c 65 膽么 th峄 tr锚n c岷 n瓢峄沜 v峄沬 膽.ch 膽峄檆 nh岷 v么 nh峄: B岷 h.nh h岷縯 th岷 c谩c thi岷縯 b峄 膽i峄噉 m谩y ch.nh h茫ng tr锚n kh岷痯 c岷 n瓢峄沜 nh瓢: tivi, t峄 l岷h, m谩y gi岷穞, m谩y n瓢峄沜 n贸ng, l貌 viba, m谩y n贸ng l岷h, m谩y l岷h....c峄 c岷 th岷 c谩c h茫ng nh瓢 Sony, LG, Samsung, Panasonic, Sharp, TCL, Philips, JVC.

Trung T芒m tu t岷 B岷 H.nh 膼i峄噉 M谩y Thi锚n Ho. v峄沬 h峄 th峄憂g tr峄峮g t芒m mua b谩n v. s峄.a ch峄痑 膼i峄噉 M谩y tr岷 r峄檔g kh岷痯 tphcm v. c谩c t峄塶h l芒n c岷.n c霉ng v峄沬 h.ng ng农 vi锚n ch峄ヽ v. th峄 c贸 nhi峄乽 kinh nghi峄噈, ch煤ng t么i 膽em 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch h.ng d峄媍h v峄 s峄.a ch峄痑 b岷 h.nh 膽i峄噉 m谩y m峄檛 c谩ch ch贸ng v谩nh, ch岷 l瓢峄g v. gi谩 c岷 ph岷 ch膬ng.

Trung T芒m s峄.a sang B岷 H.nh 膼i峄噉 M谩y Thi锚n Ho. chuy锚n kh岷痗 ph峄 m峄峣 l峄梚 cho m峄峣 kh谩ch h.ng trong th峄漣 k矛 nhanh nh岷 ch峄 v峄沬 30 ph煤t. D峄媍h v峄 n.y 膽瓢峄 cung c岷 nh岷眒 ph峄 v峄 kh谩ch h.ng t岷 TP HCM; c岷 s峄.a tivi nh瓢ng kh么ng c贸 th峄漣 gian mang tivi 膽岷縩 c谩c c峄.a h.ng tu s峄.a tivi. 漂u 膽i峄僲 c峄 d峄媍h v峄 s峄.a tivi gi谩 r岷 c峄 ch煤ng t么i l. 谩p d峄g m峄ヽ ph. tu ch峄塶h b岷眓g v峄沬 m峄ヽ ph. tu t岷 khi kh谩ch h.ng mang tivi 膽岷縩 c峄.a h.ng. D峄媍h v峄 n.y c峄 ch煤ng t么i 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 kh谩ch h.ng 峄g h峄 v. l峄盿 ch峄峮 nh峄 nh峄痭g ti峄噉 .ch 鈥 t.nh an to.n v. ch岷 l瓢峄g b岷 膽岷.

Ch煤ng t么i cam k岷縯 c贸 m岷穞 t岷 nh. qu媒 kh谩ch sau 30 ph煤t. D峄媍h v峄 t么n t岷 chuy锚n nghi峄噋, b岷 h.nh uy t.n, gi谩 c岷 h峄 l媒, thay th岷 linh ki峄噉 ch.nh h茫ng ,b岷 h.nh t峄 12 th谩ng 膽岷縩 10 n膬m. Linh ki峄噉 thay th岷 ch.nh h茫ng, gi谩 theo gi谩 h茫ng, kh么ng b谩n m岷痗 h啤n d霉 ch峄 1k, vi锚n ch峄ヽ l.m vi峄嘽 nhi峄噒 t矛nh, th谩i 膽峄 c峄焛 m峄, 膽岷 b岷 th峄漣 gian 膽岷縩 chi锚u 膽茫i s峄 h.ng sau 15 ph煤t k峄 t峄 khi kh谩ch h.ng g峄峣. Ph峄 v峄 24/24 k峄 c岷 ng.y l峄 ,t岷縯, th峄 7 v. ch峄 nh岷.t.

Qu媒 kh谩ch h.ng g岷 xa c岷 b岷 h.nh 膽i峄噉 m谩y, 膽i峄噉 l岷h nh瓢: tivi, t峄 l岷h, m谩y gi岷穞, m谩y n瓢峄沜 n贸ng, m谩y 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh., l貌 viba, t峄 膽么ng, t峄 m谩t .... vui l貌ng can h峄 hotline: 028.2210.9656 鈥 091.290.7898 - ch煤ng t么i b谩o gi谩, c贸 m岷穞 t么n t岷 ngay, b岷 膽岷 s峄 h.i l貌ng nh岷 c峄 qu媒 kh谩ch.


H芒n h岷h 膽瓢峄 ph峄 v峄 Qu媒 kh谩ch h.ng g岷 xa !
Reply With Quote
Get your liquid egg whites here at EGG WHITES INTERNATIONAL

 

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:50 PM.Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
follow worldclassbodybuilding at facebook follow worldclassbodybuilding at pinterest follow worldclassbodybuilding at twitter